PROBOSZCZ

ks. dr Łukasz

Gaweł

Urodził się 16 września 1974 r. w Rybniku. Po zdaniu matury w 1993 r. rozpoczął studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po zaliczeniu pierwszego roku studiów wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, które ukończył w 2001 r. otrzymując święcenia kapłańskie z rąk abpa Damiana Zimonia.

W latach 1994-1998 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Następnie w latach 1998-2002 podjął studia teologiczne na Fakultecie Teologicznym w Lugano (Szwajcaria) zakończone licencjatem. Po dwuletniej pracy duszpasterskiej w Archidiecezji Katowickiej rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W 2008 roku obronił doktorat na podstawie dysertacji: „La risurrezione di Gesù Cristo nella sua importanza per l’antropologia cristiana” na Fakultecie Teologicznym w Lugano. Od 2009 roku wykłada teologię fundamentalną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne pola zainteresowań naukowych to: chrystologia fundamentalna (zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa), chrystocentryzm, antropologia teologiczna, dialog teologii ze współczesnym kontekstem kulturowym (postmodernizm).

Pełnił funkcję sekretarza i rzecznika prasowego Arcybiskupa Wiktora Skworca oraz dyrektora biura prasowego Archidiecezji Katowickiej. Obecnie jest Członkiem Komisji Głównej II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

W sobotę, 01 sierpnia 2015 r., ks. dr Łukasz Gaweł został wprowadzony na urząd proboszcza Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach.

30 października 2015 r. mianowany kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej.