Slide background

KATEDRA

CHRYSTUSA

KRÓLA

Slide background

INTENCJE

PARAFIALNE

Zobacz plan intencji na najbliższy tydzień

Slide background

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

Przeczytaj ogłoszenia na najbliższy tydzień

Slide background

KANCELARIA

PARAFIALNA

Zapoznaj się z godzinami pracy kancelarii

Taka zachęta została skierowana do wiernych zebranych w katowickiej katedrze przez metropolitę górnośląskiego abp Wiktora Skworca podczas Eucharystii pontyfikalnej w katowickiej katedrze w Środę Popielcową.

- Pan który podczas 40 dni spędzonych na pustyni zwyciężył pokusy i samego Kusiciela wskazuje nam drogę, którą trzeba pójść. Oby Wielki Post roku 2017 był czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Słowie, w sakramentach Kościoła i w bliźnim – mówił hierarcha.

Zachęcając wiernych do duchowej pielgrzymki nawrócenia podczas okresu Wielkiego Postu życzył wszystkim, by byli prowadzeni przez Ducha Świętego, który pomaga odkryć dar słowa Bożego, jak również pomaga odkryć Chrystusa w braciach.

Metropolita katowicki nawiązał także do osoby św. Brata Alberta, który „uczy jak wspomagać biednych i jak im towarzyszyć”.

Zaznaczając, że w tym okresie konieczne jest pójście drogą postu, modlitwy i jałmużny oraz milczenia wskazał, że jednym z owoców postu jest cisza, „która pomaga poznać samego siebie”. – Niech wielkopostna cisza pomaga nam na nowo otworzyć się na przyjęcie Bożego słowa oraz bliźniego z jego słowem – mówił.

Homilię w czasie Eucharystii wygłosił ks. Marek Panek, Rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. – Posypanie głów popiołem ma wyrażać to, co się dzieje w naszym wnętrzu. Ten gest, to jest nasza ludzka odpowiedź na łaskawość i miłosierdzie. Tylko dzięki takiej odpowiedzi możemy dostąpić Bożego błogosławieństwa. Błogosławieństwa, które jest darem dawanym w ukryciu – mówił kaznodzieja.

Rektor seminarium duchownego przypomniał zebranym w kościele, że „stajemy w pokutnym geście wyrażającym naszą grzeszność”. – Przyznajemy się do zła, ale przede wszystkim wyrażamy szczere pragnienie przemiany swego życia. Pan mówi dzisiaj do nas: nawróćcie się do mnie całym sowim sercem – podkreślił.

Ks. Panek przypomniał wiernym, że popiół i wypowiadane słowa przypominają o kruchości i przemijalności życia. – Jednak dzisiejsza liturgia słowa mówi o nawróceniu – dodał. Przypomniał także, że „nawrócić się ku Bogu całym swoim sercem znaczy także zerwać ze złem, zerwać z grzechem”.