Slide background

KATEDRA

CHRYSTUSA

KRÓLA

Slide background

INTENCJE

PARAFIALNE

Zobacz plan intencji na najbliższy tydzień

Slide background

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

Przeczytaj ogłoszenia na najbliższy tydzień

Slide background

KANCELARIA

PARAFIALNA

Zapoznaj się z godzinami pracy kancelarii

 

O braku wzajemnego szacunku jako największym zagrożeniu dla Ojczyzny mówił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc podczas uroczystej Eucharystii w intencji Ojczyzny w 98 rocznicę odzyskania przez nią niepodległości.

- Brak wzajemnego szacunku jest dziś największym zagrożeniem naszej ojczyzny… Brak wzajemnego szacunku tworzy i umacnia irracjonalne podziały. Prawdziwie irracjonalne! Podziały, których nawet wołanie o miłość ojczyzny i o dobro wspólne nie potrafi zlikwidować, przywołując do rozsądku tych, którzy je tworzą – powiedział abp Wiktor Skworc w katowickiej katedrze.

Metropolita katowicki w homilii zacytował fragment „Głosu niedawno do wychodźstwa polskiego przybyłego artysty” C. K. Norwida, który pod adresem rodaków pisał: nadzieja jest z prawdy, z niej doświadczenie i wytrwałość – ale i sąd jest z prawdy. Odnosząc ten cytat do przeżywanej uroczystości państwowej, „która przemawia do nas językiem rzeczywistości doczesnej” i konfrontując go z fragmentem dzisiejszej Ewangelii, „która przemawia do nas językiem rzeczywistości ostatecznej”, abp Skworc zauważył, że „wspólną częścią tych dwóch wypowiedzi są dwa słowa: prawda i szacunek”.

- Szacunek wyraża się przede wszystkim wypowiadanym słowem, które ma moc podnosić i poniżać, leczyć i ranić (...). Raz wypowiedziane słowo zaczyna żyć swoim życiem. Raniąc – rani na zawsze. Okłamując – wprowadza niepokój i zamęt. Niszcząc dobre imię drugiego człowieka, pozostawia trwałą rysę na obliczu jego człowieczeństwa – mówił metropolita katowicki.

Zwracając się do najwyższych władz polskich metropolita katowicki mówił: – Do wszystkich, którzy w nim (Sejmie – przyp. red) zasiadają z racji społecznego wyboru, mamy prawo, ale i obowiązek, wołać, by pamiętali kto ich tam delegował i w jakim celu. Mamy prawo wołać o szacunek do człowieka, dla którego stanowią prawo. Wołać o szacunek dla siebie nawzajem – apelował.

Abp Skworc wyraził też w homilii śląskie oczekiwania względem najwyższych władz państwowych: - My, obywatele Polski żyjący na Górnym Śląsku spodziewamy się ustawy o metropolii i ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Podzielamy również oczekiwania przedsiębiorców, oczekiwania nowych, sprzyjających przedsiębiorczości regulacji dotyczących podatków, a właściwie ich kompleksowego i stabilnego uregulowania. Oczekujemy, podzielamy oczekiwania, wspieramy – mówił.

Kończąc homilię metropolita katowicki zaznaczył, że „Cały nasz kraj jest przedmiotem naszej troski i modlitwy, trzeba wszak ubezpieczać jej przyszłość w opiekuńczych dłoniach Bożej Opatrzności”. Podkreślił również, że potrzebne jest mądre i pełne szacunku działanie dla drugich obywateli tego kraju. - Chleb niepodległości zawsze smakuje dobrze. Nawet jeśli czekając na niego trzeba poczuć głód. Ale kiedy już niepodległość staje się faktem, obowiązkiem jest dbałość o jej stan; dziś trzeba go wyrażać szacunkiem do współobywateli tej samej ojczyzny, którą patetycznie nazywamy Matką! A wszystkie jej dzieci oczekują i potrzebują szacunku! – zakończył hierarcha.

W katowickiej katedrze Chrystusa Króla metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przewodniczył Eucharystii w intencji Ojczyzny. Była ona sprawowana w 98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W katedrze modlili się także: Marszałek Województwa, Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Katowice oraz Posłowie jak również samorządowcy śląscy. Przy ołtarzu byli obecni także księża archidiecezji wraz z biskupami pomocniczymi: bp Markiem Szkudło oraz bp Adamem Wodarczykiem.

W Eucharystii uczestniczył także bp Marian Niemiec z Kościoła ewangelicko-augsburskiego diecezji katowickiej. Muzycznie liturgię animował chór Filharmonii Śląskiej pod dyr. Jarosława Wolanina.

Druga część uroczystości odbyła się przy pomniku Józefa Piłsudskiego gdzie odegrano hymn państwowy, wciągnięto flagi na maszt. Tam również miały miejsce oficjalne przemówienia, uroczysty Apel Pamięci zakończony salwą honorową. Pod pomnikiem złożono także wieńce, a całość uroczystości zakończyła się defiladą przez ulicę Jagiellońską.

ks.sk