Slide background

KATEDRA

CHRYSTUSA

KRÓLA

Slide background

INTENCJE

PARAFIALNE

Zobacz plan intencji na najbliższy tydzień

Slide background

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

Przeczytaj ogłoszenia na najbliższy tydzień

Slide background

KANCELARIA

PARAFIALNA

Zapoznaj się z godzinami pracy kancelarii

Pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp Wiktora Skworca sprawowano w Dzień Zaduszny Eucharystię za zmarłych katowickich oraz pochodzących z Katowic biskupów. Modlono się także za zmarłych diecezjan.

Od Eucharystii rozpoczęła się modlitwa za zmarłych katowickich oraz pochodzących z Katowic biskupów. Msza św. sprawowana była także za zmarłych diecezjan. Przewodniczył jej abp Wiktor Skworc. Po modlitwie biskupi, kapłani oraz klerycy śląskiego seminarium zeszli do krypty grobowej katowickich biskupów na modlitwę.

- Wczoraj obchodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych (…). Dzisiaj Kościół kieruje nasze myśli i serca na wszystkich wiernych zmarłych, którzy jeszcze nie osiągnęli pełni zbawienia – mówił metropolita katowicki na początku Mszy św. – Naszą modlitwą, ofiarą, odpustami i Komunią św. możemy przyspieszyć czas ich wejścia do chwały świętych i zbawionych. Dlatego podczas tej Mszy św. modlimy się gorąco za nich wszystkich. Za wszystkich wiernych zmarłych – dodał.

Abp Skworc szczególną uwagę zwrócił na biskupów katowickich prosząc o modlitwę za nich. Wymieniono każdego biskupa katowickiego oraz pochodzącego z Katowic z podaniem daty ich śmierci.

Homilię w czasie Eucharystii wygłosił ks. Roman Buchta. Zwrócił uwagę, że przemijamy i odchodzimy. Kaznodzieja podzielił się także swoimi refleksjami rodzącymi się podczas nawiedzania cmentarzy. – Tutaj wszystko jest jakieś inne. Tutaj czas płynie inaczej, jeżeli w ogóle można powiedzieć, że płynie. Tak wiele ludzkich spraw jakże niegdyś istotnych i niecierpiących najmniejszej zwłoki znalazło swoje ukojenie w jakimś przedziwnym akcie równości pod kamienną płytą – mówił kaznodzieja.

Odniósł się także do słów św. Pawła: „niszczeje nasz człowiek zewnętrzny”. – To może się stać w nas źródłem zwątpienia, jakiejś trwogi serca przed którą przestrzegał Chrystus, w dopiero co odczytanej Ewangelii (…). Jednak w kontekście przemijania człowieka odkrywamy czym jest dar wiary, do której zostaliśmy powołani w momencie chrztu św. Jest jeden taki grób na którym nie znajdziesz wyrytych słów: „Tu spoczywa…”, przeciwnie jego puste wnętrze jest świadectwem tego dnia, gdy „śmierć zwarła się z życiem i w boju, o, dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy” – usłyszeli zebrani w katedrze.

Po zakończonej Eucharystii katowiccy biskupi wraz z księżmi i klerykami zeszli na modlitwę do krypty grobowej katowickich biskupów. Po krótkiej modlitwie w ciszy i odśpiewaniu „Salve Regina” procesja wróciła do katedry, gdzie kilka minut później rozpoczęło się „Misterium Dnia Zadusznego” – refleksja modlitewno-muzyczna nad tajemnicą życia i śmierci.

Eucharystia w intencji zmarłych biskupów i kapłanów (archi)diecezji katowickiej jest sprawowana corocznie w Dzień Zaduszny. Kończy ją procesja do krypty grobowej znajdującej się w podziemiach katowickiej katedry. Pochowani są w niej biskupi: Arkadiusz Lisiecki (+ 1930), Stanisław Adamski (+1967) oraz Herbert Bednorz (+1985).