Slide background

KATEDRA

CHRYSTUSA

KRÓLA

Slide background

INTENCJE

PARAFIALNE

Zobacz plan intencji na najbliższy tydzień

Slide background

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

Przeczytaj ogłoszenia na najbliższy tydzień

Slide background

KANCELARIA

PARAFIALNA

Zapoznaj się z godzinami pracy kancelarii

W łączności z papieską pielgrzymką do Asyżu w katowickiej katedrze sprawowano Eucharystię z prośbą o pokój. Przewodniczył jej metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

W 30. rocznicę pierwszego spotkania w Asyżu, podczas którego przywódcy religijni wspólnie modlili się o pokój na świecie, w katowickiej katedrze Chrystusa Króla sprawowano Eucharystię z prośbą o pokój na świecie.

- Naszym powołaniem jest być człowiekiem pokoju. Mamy być ludźmi pokoju, którzy wprowadzają pokój. Pokój to jeden z owoców działania Ducha Świętego. Nie można być człowiekiem pokoju, jeśli się nie żyje w pokoju z Bogiem i z drugim człowiekiem. Próbujmy budować tą przestrzeń pokoju w naszych sercach i być ludźmi pokoju, którzy wprowadzają pokój, a ci są błogosławieni – mówił metropolita katowicki.

W Katedrze Chrystusa Króla wraz z abp Wiktorem Skworcem modlili się także biskupi pomocniczy archidiecezji katowickiej: Marek Szkudło i Adam Wodarczyk. Towarzyszyli im także księża archidiecezji, a szczególnie pracownicy kurii metropolitalnej. W katedrze byli także obecni uczniowie z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Emila Szramka.

Szczególnym momentem celebracji było odmówienie przez metropolitę katowickiego „Modlitwy o dar pokoju” św. Jana Pawła II. - Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój a nie udręczenie (…). Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy – modlił się abp Skworc.

- Zniszcz logikę odwetów i zemsty i poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, osiągane w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, co bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju – o to wołamy w imieniu dzieci, rodzin, matek i ojców; w imieniu naszych małych i wielkich ojczyzn – kontynuował hierarcha.

Abp Skworc prosił także o błogosławieństwo dla tych, którzy na co dzień pokój budują i pokój wprowadzają.

 

Tegoroczny Światowy Dzień Modlitwy o Pokój, którego centralne obchody odbywają się w Asyżu pod przewodnictwem papieża Franciszka przebiega pod hasłem: „Pragnienie pokoju: religie i kultury w dialogu”. Wraz z ojcem świętym modli się wspólnie blisko 400 przywódców religijnych z całego świata.